Móda budúcnosti pohľadom našich žiakov VO

23.04.2018 22:01

Jarné mesiace už tradične so sebou prinášajú pozvánky do rozmanitých celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťaží a prehliadok detskej výtvarnej tvorby. V nadväznosti na jednu z nich, ktorej základnou témou bola „móda budúcnosti“, sa zrodili vo výtvarnom odbore našej ZUŠ originálne výtvory.

Žiacke poňatie takejto fiktívnej modelky spolu s návrhom na jej futuristický odev bolo neskutočne mnohotvárne - od prísneho realizmu, cez tvorivé pretváranie výrazu až po náznak karikatúry. Vyžadovalo sa využitie viacerých výtvarných techník - kresbu dopĺňala maľba, hranice maľby rozšírila práca s rôznym recyklovateľným materiálom. Návrhy na módny odev, ktoré by reprezentovali niečo súčasné a zároveň upriamili pozornosť na niečo futuristické, boli rozmanité. Biele bavlnené podklady zdobili námety nielen zo sveta fauny i flóry, z oblasti geometrických tvarov a ich metamorfóz, ale aj z bežných prežitých vecí, ktoré dieťa sprevádzajú deň čo deň. Tak sa vlastne tvorba stáva najprirodzenejším vyjadrením všetkého, čo v človeku je.

Svoje miesto si našli aj odevy z rozmanitých papierových a obalových materiálov, ktorých charakter často krát zároveň predurčil aj námet ich dekóru. Nechýbala ani inšpirácia svetovými módnymi návrhármi. Zrodené nositeľky módy v budúcnosti sa na čas stali v kultúrnom dome v Čadci súčasťou aj tradičného podujatia Palárikova Raková 2018, súťažnej prehliadky ochotníckych divadiel.