Náš moderný informačný systém iZUŠ pre školský rok 2021-2022

31.05.2021 11:20
Vážení rodičia, 
od septembra 2021 prechádza naša ZUŠ na elektronickú správu dokumentov programom iZUŠ (klik: iZUŠ), ktorý významne zjednoduší prácu vedúcim pracovníkom pri riadení školy, učiteľom pri vypĺňaní tlačív, rodičom a žiakom skvalitní komunikáciu so školou a zlepší informovanosť širokej verejnosti. 
Pre aktualizáciu údajov žiakov prosíme o vyplnenie prihlášky do 30.6.2021 aj rodičov žiakov, ktorí už sú žiakmi našej ZUŠ.
Ďakujeme za pomoc pri inovácii komunikácie našej školy s rodičmi a žiakmi.