Naši chlapci na súťaži v Žiline

12.11.2017 22:35

VIII. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia Žilina Voce Magna 2017

Žilina aj tento rok v októbri ožila krásnym spevom zborov, ktoré docestovali z rôznych krajín Európy a z rôznych kútov Slovenska na VIII. ročníka festivalu Žilina Voce Magna 2017, v rámci ktorého sa konala I. Medzinárodná súťaž zborového umenia. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 25 speváckych zborov a komorných zoskupení. Jedným z nich bol aj náš Chlapčenský spevácky zbor „Naši chlapci“ pri ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci - so svojim dirigentom Mgr. art. Tomášom Vrškovým. Klavírny sprievod nám úžasne zahrala Mgr. art. Lucia Ščuriková. V súťažnej kategórii: Detské zbory do 12 rokov, sa Chlapčenský spevácky zbor „Naši chlapci“ umiestnil v Bronzovom pásme.

Súťažný deň začínal veľmi skoro, cestovali sme už o 7,35 hod. Aby sme sa stihli zaregistrovať a využiť čas na akustickú skúšku v koncertnej sále Konzervatória v Žiline. Po úspešnom odspievaní súťažného vystúpenia sme si chvíľu vypočuli aj ostatné spevácke zbory, ktoré súťaži v našej kategórii. V poobedných hodinách sme sa divácky zúčastnili súťaže o Grand Prix – súťaž o najlepší zbor celého festivalu Voce Magna 2017. Podvečer bolo vyhlásenie výsledkov. V koncertnej sále Štátneho komorného orchestra zavládla úžasná atmosféra, keď všetky zúčastnené zbory súťaže čakali na výsledky. Hneď  ako prvý v poradí, sme sa dozvedeli výbornú správu. Chlapčenský spevácky zbor „Naši chlapci“ získava diplom v bronzovom pásme. Chlapci vyskočili, zaburácal potlesk a spokojný dirigent si išiel prevziať diplom na pódium. Krásny zážitok!

Ďakujem našej výbornej pani korepetítorke Mgr. art. Lucii Ščurikovej. Ďakujem aj pedagógom našej školy, ktorí boli s nami ako morálna podpora, pedagogický dozor, osobná kaderníčka zboru a hlavný fotograf zboru – Antónia Gráfová, DiS. art.Mgr. art. Jozef Gráf a vždy vysmiata Mgr. Petra Bírová.