Naši žiaci v Slovenskej filharmónii

26.02.2016 22:02

Vystúpenie v Slovenskej filharmónii v Bratislave

20. februára 2016 mladší žiaci sláčikového oddelenia navštívili Slovenskú filharmóniu v Bratislave, kde prvý koncertný majster SF Jarolím Emanuel Ružička zorganizoval Rodinný koncert. V rámci koncertu predstavili diela klasickej hudby talentovaní žiaci slovenských základných umeleckých škôl. V modernej úprave zazneli skladby v podaní The Classical Music Maniacs. Záverečnou skladbou koncertu bola Believe z filmu Polárny expres, ktorú spoločne s orchestrom zahrali naši žiaci. Máme byť na čo hrdí, veď na pódiu Slovenskej filharmónie interpretujú umelci svetového mena. Ďakujem za spoluprácu Ivovi Kubišovi, Ondrejovi Priehodovi, Danke Matejíčkovej, Peťke Slobodovej, vďaka ktorým sme deti bezpečne dopravili tam i späť, žiakom, ktorí zodpovedne a s náležitou vážnosťou reprezentovali našu ZUŠ J. Potočára a v neposlednom rade J.E.Ružičkovi, koncertmajstrovi SF, ktorí ponúkol našim žiakom možnosť zahrať si v rámci projektu v sále Slovenskej filharmónie.

Juliana Weglorzová, zást. riad. školy