Návšteva Kysuckej knižnice

26.05.2018 21:34

Vo štvrtok 17. 5. 2018 žiaci Hudobnej náuky spolu s vyučujúcimi pedagógmi A. Lehotskou a J. Hutyrovou navštívili Kysuckú knižnicu spojenú s prednáškou OPERA NEHRYZIE, ktorú si pre nás pripravila p. Zuzana Hrdková. Týmto spôsobom žiaci ZUŠ mali obohatené vyučovanie Hudobnej náuky. Táto prednáška pre žiakov v priestoroch Kysuckej knižnice bola jednou z mnohých akcií, ktoré Kysucká knižnica a ZUŠ Jozefa Potočára v rámci spolupráce uskutočnili. Ďakujeme p. Zuzke za jej profesionálny i ľudský prístup.