Novoročný koncert žiakov ZUŠ

24.01.2017 21:30

Príjemnú atmosféru Novoročného koncertu 2017 sprevádzali výborné výkony mladých hudoníkov na koncerte v ZUŠ 23.1.2017. Sprievodné slovo kolegov s literárno-dramatického odboru vytvorilo kúzlo zimného večera so želaním všetkého dobrého v novom roku 2017.