Ocenenia prác žiakov VO

20.11.2018 10:52

Ocenenia žiakov z nášho výtvarného odboru

    S potešením oznamujeme, že výtvarné práce našich žiačok Alexandry Maloušovej, Simony Šimkovej a Laury Časnochovej na tému Písmo boli ocenené v XIV. ročníku súťažnej prehliadky prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ, ktorú organizovala v predchádzajúcom šk.roku ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

    S rovnakým úspechom sa chceme podeliť v účasti na XXI. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, ktorú každoročne organizuje ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne pod záštitou MŠ SR v spolupráci s MDK v Bielsko - Bialej v Poľsku.

V súťažnej téme Farby života strieborné pásmo získali žiaci Kristína Krkošková, Ema Palúchová, Petra Bukovanová, Matyáš Paštrnák; bronzové pásmo získal Michal Šromovský a čestným uzaním boli ocenené práce žiakov Liana Kotuľová, Lukáš Grochal, Anton Vavrík, Lea Mária Čavajdová.

    Všetkým oceneným žiakom srdečne gratulujeme!

 

Fotogaléria: Ocenenia prác žiakov VO