KRAJSKÉ KOLO Slávik Slovenska 2016

17.06.2016 10:08

Krajské kolo súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska 2016 pod záštitou Petra Dvorského sa konalo 16.júna v priestoroch ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj  žiačky našej školy Lucia Haladejová a Natália Perďochová z triedy p. uč. Aleny Gavlasovej.

Natália Perďochová sa umiestnila na 3. mieste v III. kategórii. Srdečne blahoželáme!