OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2021

04.11.2021 10:23

"OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2021“

Dňa 26. októbra 2021 sa konalo vyhodnotenie speváckej súťažnej prehliadky „Októbrové Bel Canto“, ktorú organizovali pedagógovia našej ZUŠ. Tento rok prebehla súťažná prehliadka v komornej atmosfére len pre žiakov našej školy formou dodaných videonahrávok. Do speváckej súťaže sa prihlásilo 30 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa veku do piatich kategórií.

Všetky spevácke výkony hodnotila odborná porota v zložení Mgr. art. Michaela Kubištelová, Mgr. art. Martin Koza, Mgr. Alena Lehotská, Mgr. art. Tomáš Vrškový

Ďakujeme všetkým pedagógom speváckeho oddelenia za vzornú prípravu žiakov na tohtoročné „Októbrové Bel Canto“.

Zostrih najlepších výkonov si môžete pozrieť vo videokoncerte:

OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2021