OKTÓBROVÉ BEL CANTO

24.10.2019 11:43

Celoslovenská spevácka súťaž žiakov ZUŠ Októbrové bel canto Čadca 2019 sa konala 29.10.2019 v koncertnej sále ZUŠ JP Čadca od 9:30 hod. do 16:30 hod. Výkony mladých spevákov z celého Slovenska posudzovala odborná porota pod vedením vedúcej hudobnej katedry VŠMU v Bratislave p. Mgr.art. Dagmar Podkamenskej, Art.D., ďalšími členkami poroty boli uznávané pedagogičky spevu Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. a Mgr. art. Michaela Kubištelová. Súťaže sa zúčastnilo 126 žiakov a učiteľov ZUŠ. Blahoželáme oceneným žiakom a ďakujeme všetkým učiteľom za príkladnú prípravu a priebeh súťaže.

Vyhodnotenie súťaže v PDF:

Bel canto 2019 Výsledky súťaže.pdf (291009)

Propozície v PDF:

Októbrové-Bel-canto final.pdf (1049149)

Fotogaléria: OKTÓBROVÉ BEL CANTO