Predvianočné koncerty a PF 2021

21.12.2020 21:31
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2021 
Vám želá kolektív ZUŠ J. Potočára v Čadci. 

K predvianočnému času si Vás dovoľujeme pozvať na dva koncerty na diaľku našich žiakov:

PRVÝ ČAS VIANOČNÝ:  youtu.be/Zy-fsMDZRKk

DRUHÝ ČAS VIANOČNÝ: youtu.be/sxrBvUW53DU