Popradské klavírne pódium 25.4.2024

26.04.2024 22:28

Dňa 25. apríla 2024 sme sa zúčastnili Medzinárodnej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri "Popradské klavírne pódium" v Poprade. Súťaž v IV. a V. kategórii sa konala v krásnom priestore divadelnej sály domu kultúry v Poprade. V kategórii V. nás reprezentoval a vysúťažil diplom za strieborné pásmo Jakub Crha, žiak druhého ročníka druhej časti, z triedy p. uč.  Richarda Bareša. Predsedníčkou odbornej poroty bola p. doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof. z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veľa ďalších umeleckých úspechov.

Fotogaléria: Popradské klavírne pódium 25.4.2024