Pre našich malých kamarátov k Vianociam

21.12.2019 22:48

Výchovné koncerty ZUŠ v Materskej škole ul. SNP Čadca - Kýčerka

Vo štvrtok 19.12.2019 niektorí žiaci našej ZUŠ zahrali a zaspievali spolu s p.uč. Bírovou, s p.uč. Lehotskou a s p.uč. Weglorzovou maličkým i väčším škôlkárom na dvoch výchovných koncertoch v Materskej škole na Kýčerke. Priniesli im do škôlky kúsok Vianoc, naučili sa spolu s nimi novú detskú pieseň a oboznámili škôlkárov s tým, ako sa hrá na rôznych hudobných nástrojoch a aký majú tieto nástroje (klavír, husle, akordeón, heligónka, zobcová flauta a gitara) zvuk.

Fotogaléria: Pre našich malých kamarátov k Vianociam