Prehliadka štvorručnej hry na klavíri 24.4.2017

26.04.2017 22:58

Všetkým zúčastneným klavíristom a ich učiteľom vyjadrujeme úprimný obdiv za pedvedené výkony.

Ďakuje za odvedenú prácu vedenie ZUŠ.