Priebežné hodnotenie vyučovania

05.02.2021 10:23
Aktualita 01.02.2021 (pondelok)

Vážení rodičia, milí žiaci, predpoklad otvorenia škôl sa nám posunul na neurčito. Po pedagogickej rade školy, ktorú všetci pedagógovia absolvovali on-line 29.1.2021, by sme vás radi informovali, že klasifikáciu žiakov známkou budeme realizovať až po nástupe žiakov do školy na základe rozhodnutia MŠ SR č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Zároveň sa pedagogická rada uzniesla, že k 1.2.2021 pripravíme slovné hodnotenie žiakov za obdobie september 2020 až január 2021. O hodnotení budú informovať rodičov žiaka triedni učitelia. Prosíme o trpezlivosť pri ďalšom dištančnom vyučovaní.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.