Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30

Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r. 2020_21:

Prijímacie konanie sa uskutoční

v budove ZUŠ JP v Čadci 

3.9-10.9.2020 v čase 13:30 -16:30 hod.

Elokované pracovisko Raková 

3.9.2020 do 10.9.2020  13:00 - 16:00

Elokované pracovisko Svrčinovec

4.9.2020 (piatok) 13:00 - 16:00

Literárno-dranatický oddor 

Dom kultúry Čadca

od 3.9.2020 do 10.9.2020 

Na štúdium prípravného štúdia prijímame iba žiakov, ktorí budú v septembri 2020 žiakmi základnej školy.

20 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2020.doc (192000)- editovateľné!! 

20 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2020.pdf (447,6 kB)

20 Súhl so sprac os údaj ZUS JP od 6_2020.doc - editovateľné!!
20 Súhl so sprac os údaj ZUS JP od 6_2020.pdf