Prijímacie konanie na šk.r. 2021/2022

31.05.2021 11:18

 

Prijímacie konanie
pre záujemcov o štúdium v našej ZUŠ sa uskutoční:
v budove ZUŠ JP, Školská 945, Čadca
14. - 18. júna 2021 denne 13:30 - 16:30 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca Raková
Utorok 15. júna 2021, 13:00 - 17:00 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ Svrčinovec
Štvrtok 17. júna 2021, 13:30 - 17:00 hod
Prihlášku možno vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ, bude však k dispozícii aj v budove ZUŠ v tlačenej forme. 
Vypísaním elektrovickej prihlášky sa nové dieťa ešte nestáva žiakom školy, dieťa musí prísť osobne na prijímacie konanie.
Najmladších žiakov prijímame vo veku, ktorý je predpokladom zaradenia do 1. triedy ZŠ v šk. roku 2021-2022.
Vážení rodičia, 
od septembra 2021 prechádza naša ZUŠ na elektronickú správu dokumentov programom iZUŠ (klik: iZUŠ), ktorý významne zjednoduší prácu vedúcim pracovníkom pri riadení školy, učiteľom pri vypĺňaní tlačív, rodičom a žiakom skvalitní komunikáciu so školou a zlepší informovanosť širokej verejnosti. 
Pre aktualizáciu údajov žiakov prosíme o vyplnenie prihlášky do 30.6.2021 aj rodičov žiakov, ktorí už sú žiakmi našej ZUŠ.
Ďakujeme za pomoc pri inovácii komunikácie našej školy s rodičmi a žiakmi.