Prijímacie konanie na šk.r. 2022/2023

22.04.2022 00:00

Prijímacie konanie

pre záujemcov o štúdium v našej ZUŠ sa uskutoční:
v budove ZUŠ JP, Školská 945, Čadca
23.-27.mája 2022 denne 13:30 - 16:30 hod.
13.-17. júna 2022 denne 13:30 - 16:30 hod.
Elokované pracovisko v ZŠ M. Mravca Raková
Štvrtok 26.mája 2022, 13:00 - 17:00 hod. 
Štvrtok 16. júna 2022, 13:00 - 17:00 hod.
Prihlášku treba vyplniť elektronicky pred príchodom na prijímacie konanie do ZUŠ, vytlačiť, podpísať a priniesť na prijímačky. Ak nemáte možnosť vytlačiť, vytlačíme prihlášku v škole. 
Vypísaním elektrovickej prihlášky sa nové dieťa ešte nestáva žiakom školy, dieťa musí prísť osobne na prijímacie konanie.
Najmladších žiakov prijímame vo veku, ktorý je predpokladom zaradenia do 1. triedy ZŠ v šk. roku 2022-2023.
Vážení rodičia, 
od septembra 2021 prešla naša ZUŠ na elektronickú správu dokumentov programom iZUŠ, ktorý významne skvalitní komunikáciu so školou a zlepší informovanosť širokej verejnosti. Dôkazom je aj elektronická prihláška na štúdium v ZUŠ: