Prvý deň interpretačných kurzov 20.2.2018

20.02.2018 21:30

    Interpretačné kurzy zabezpečujeme pre žiakov našej ZUŠ, ktorí sa pripravujú na profesnú strednú, príp. vysokú školu. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia konzervatórií, vysokých škôl a výkonní hudobní umelci. Naši žiaci tak majú možnosť získať ďalšiu skúsenosť a zdokonaliť sa v interpretácii diel popredných hudobných skladateľov.

    Prvý deň pracovali študenti pod vedením umelcov a pedagógov z Talianska - Paola Volpe (klavír), Liliana Bernardi (husle), Tiziana Guaglianone (spev) a slovenského pedagóga a koncertného umelca Pavla Bogácza (husle) z Bratislavy. Záver dňa patril vystúpeniam študentov na koncerte v sále ZUŠ o 15:00 hod. Vďačné publikum ocenilo výborné výkony dlhosiahlym potleskom.

Fotogaléria: Prvý deň interpretačných kurzov 20.2.2018