Rajecká hudobná jar 2016

17.05.2016 17:53

Rajecká hudobná jar 2016

Dňa 12.5.2016 sa v ZUŠ Rajec konal 7.ročník súťaže „Rajecká hudobná jar“. Zámerom súťaže podporovanej Ministerstvom školstva SR je propagácia slovenskej hudby a jej mladých interpretov. Odborná porota pozostávajúca zo slovenských i zahraničných  hudobných skladateľov  hodnotila interpretačnú úroveň, štýl a celkový umelecký prejav žiakov v sólovej hre i komornej hre. ZUŠ J. Potočára Čadca reprezentovala Tatiana Dipčárová, žiačka 3.ročníka prvej časti I.stupňa skladbou Bukolika od slovenského hudobného skladateľa Igora Dibáka. Poďakovanie patrí aj kolegovi p. Arpádovi Hollmannovi, ktorý žiačku sprevádzal na klavíri. Zo súťaže si odniesla cenu ZUŠ Rajec za najsympatickejší hudobný prejav.

Táničke srdečne blahoželáme.