Renesanční velikáni v našej výtvarke

28.06.2018 09:49

Počas druhej polovice školského roka 2017/2018 sme, okrem iného, v našom výtvarnom ateliéri po častiach realizovali tematický celok na tému Renesancia. Keďže ide o historicky veľmi rozsiahle inšpiračné obdobie 14. - 17. storočia, do centra našej pozornosti sme umiestnili iba štyroch najvýznamnejších tvorcov výtvarného obdobia danej epochy: univerzálneho Leonarda da Vinciho, sochára Donatella, maliara Raffaela Santiho a famózneho Michelangela Buonarrotiho, tvorcu výzdoby celosvetovo známej Sixtínskej kaplnky.

Ako prvé nás inšpirovali Leonardove kresby, prípravné a študijné skice z rôznych oblastí, no najmä kresby častí ľudského tela - tvárí, rúk, nôh. Tie sa stali podnetom pre hravé kresliarske kompozície, ktoré postupne vznikali na výkresoch našich žiakov.

Antika ako jedno zo základných východísk renesancie sa objavila aj v našej výtvarnej činnosti formou kresby podľa predlohy reálnej antickej skulptúry a jej následnej tvorivej metamorfózy na súčasného človeka. Deti mali tak možnosť navrhnúť vlastný model antickej sochy, ktorý sme realizovali formou sgrafitovej techniky.

Sochárske dielo nemenej známeho renesančný tvorcu, Donatella, bolo podnetom pre hodiny modelovania a práce s materiálom. Zobrazenia priestoru jeho reliéfov nám boli v mnohom príkladom a deti sa na nich naučili základné perspektívne zásady. Z modelovacej hmoty, ktorú sme si vyrábali priamo na hodinách, vznikli miniatúrne reliéfy, dvojrozmerné kartičky, plné postáv a postavičiek z každodenného života našich žiakov: rodinné varenie v kuchyni, umývam sa v kúpeľni, hrám sa vo svojej izbe, čas s kamarátmi, čakám v rade na obed a iné. Radostné šantenie sa prenieslo aj na gestá a výrazy tvárí jednotlivých panáčikov.

Obrazy Madon s dieťaťom spod štetca maliara Raffaela sa stali žiakom pomocníkmi pri vytvorení vlastnej verzie Mama a ja, originálneho maliarskeho darčeka ku Dňu matiek. Jeho dielo bolo pre žiakov podnetné pre štúdium techniky a následného osvojenia si abecedy maľby - postupnou prácou vo vrstvách. Vznikli tak milé verzie vlastných podobizní s rodičom, ktoré mali pre každé dieťa prevažne intímny, osobný obsah.

Posledným zo štvorice renesančných velikánov, ktorého dielo sme sa v rámci potuliek dejinami umenia pokúsili našim žiakom zážitkovo sprostredkovať, bol svetoznámy Michelangelo. Pozornosť detí sme upriamili hlavne na jeho jediné maliarske dielo - výzdobu Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, kde sme sa zamerali na štúdium perspektívnych skratiek ľudského tela. Deti tak na jednoduchých a jasných príkladoch pochopili, že naše telo sa dá nakresliť aj zhora či zdola, a pritom vyzerá celkom inak ako keď ho kreslia spredu.

Namiesto ďalších slov sa potešíme, keď nahliadnete do fotogalérie nášho ateliéru a sami sa presvedčíte o rozmanitosti prác našich žiakov. Nech sa páči...

 

Fotogaléria: Renesanční velikáni v našej výtvarke