Schneiderova Trnava 2017

19.04.2017 10:18

7. apríla 2017 sa v ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave konala celoslovenská súťaž v hre na husliach. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a uskutočňuje sa pod záštitou Ministerstva vnútra SR, odboru školstva.

Garantom súťaže je slovenský hudobný skladateľ Mgr.art. Stanislav Hochel.

O tom, že v ZUŠ J. Potočára rastú a rozvíjajú sa talenty, svedčia umiestnenia našich žiakov.

1. kategória:    Paloma Slobodová    zlaté pásmo                            vyuč. J. Weglorzová

Mária Kavaleková    zlaté pásmo                            vyuč. M. Kunáková   

                        Eliška Urbánková    strieborné pásmo                    vyuč. J. Weglorzová

Matúš Kavalek         bronzové pásmo                     vyuč. M. Kunáková

3. kategória:    Tatiana Dipčárová   bronzové pásmo                     vyuč. J. Weglorzová

Veľké poďakovanie patrí korepetítorke Lucii Ščurikovej, ktorá všetkých žiakov sprevádzala na klavíri. Získala cenu najlepšieho korepetítora v 1. kategórii.