Schneiderova Trnava 2018

06.04.2018 21:56

Dňa 23.03.2018 sa v Trnave konal XVIII. ročník celoslovenskej súťaže v hre na husliach. O vysokej úrovni vyučovania husľovej hry v ZUŠ J. Potočára svedčia úspechy, ktoré zožali naši žiaci.

V 1. kategórii sa v zlatom pásme umiestnili: Paloma Slobodová (vyučujúca J. Weglorzová), ktorá sa stala aj laureátkou súťaže, a zároveň získala cenu za interpretáciu skladby, a Mária Kavaleková (vyučujúci I. Kubiš). Strieborné pásmo získal Matúš Kavalek (vyučujúci I. Kubiš), bronzové pásmo získali Sofia Fiedor a Eliška Urbánková (vyučujúca J. Weglorzová).

V 2. kategórii sa v striebornom pásme umiestnila Timea Jakubcová (vyučujúca J. Weglorzová), a v 3. kategórii strieborné pásmo získal Rastislav Kaličák (vyučujúci O. Priehoda).

Veľké poďakovanie patrí korepetítorkám Lucii Ščurikovej a Monike Fučkovej, ktorá bola ohodnotená Cenou za korepetíciu. 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

Fotogaléria: Schneiderova Trnava 2018