Školská klavírna prehliadka 2018

17.04.2018 09:51

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ

MILÍ RODIČIA, VÁŽENÍ KOLEGOVIA,

Srdečne vás pozývame na školskú klavírnu súťaž,

ktorá sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 (pondelok) o 9:00 hod.

v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

So srdečným pozdravom pedagógovia klavírneho oddelenia.

 

Program a zoznam účinkujúcich žiakov: