Školská klavírna prehliadka 2018

25.04.2018 09:51

Dňa 23. apríla sa v priestoroch koncertnej sály ZUŠ J. Potočára v Čadci

uskutočnila Školská klavírna súťaž v sólovej hre na klavíri a v štvorručnej hre na klavíri.

Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov našej školy, ktorí boli zadelení do štyroch kategórií.  

1. kategória PŠ, 1. a 2. ročník I. časti

2. kategória 3. a 4. ročník I. časti

3.  kategória  1 - 4. ročník II. časti

 4. kategória II. stupeň

Žiaci boli hodnotení porotou, ktorú tvorili pedagógovia klavírneho oddelenia:

p.uč. Arpád Hollmann, p.uč. Zuzana Golisová, p.uč. Monika Fučková, p.uč. Lucia Ščuriková.

Jednotlivé interpretačné výkony boli ocenené diplomami v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Niektorí žiaci získali i diplom za výnimočnú interpretáciu.

Ďakujeme žiakom za ich umelecké výkony a pedagógom za prípravu svojich žiakov i súťaže. 

Program a zoznam účinkujúcich žiakov: