Školská klavírna prehliadka 2024

13.04.2024 22:18

V pondelok 22.apríla 2024 sa v priestoroch našej ZUŠ J. Potočára vznášali klavírne tóny viac, ako inokedy. O 14 tej hodine sa všetci stretli na otvorení Školskej klavírnej prehliadky 2024. Pán riaditeľ Mgr. Peter Bytčanek privítal rodičov, pedagógov a všetkých žiakov. Vypočuli sme si krásne výkony 39 žiakov z tried p. uč. Moniky Michaliskovej, p. uč. Zuzany Golisovej, p.uč. Silvie Pištekovej, p. uč. Richarda Bareša, p. uč. Martina Kozu, p. uč. Mateja Miníka. Po vyhodnotení jednotlivých ročníkov si žiaci prevzali diplomy, ceruzy s hudobnými motívmi a hudobnú sudoku.

Klavírne tóny zneli i nasledujúci deň 23.4. 2024 vrámci Školskej klavírnej prehliadky - štvorručná hra. Svoje tímové nasadenie predviedlo 12 statočných žiakov z tried p. uč. Moniky Michaliskovej a p. uč. Zuzany Golisovej.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pedagógom za vzornú prípravu svojich žiakov a všetkým rodičom za ich podporu, potlesk a povzbudivé slová.

Mgr. Monika Michalisková, DiS.art.

Školská klavírna prehliadka 22.4.2024.pdf (860818)
Štvorručná prehliadka 23.4.2024.pdf (822902)
 

Fotogaléria: Školská klavírna prehliadka 2024