Školská klavírna súťaž 30.5.2023

20.06.2023 16:15

Dňa 30. mája 2023 sa v našej ZUŠ J. Potočára uskutočnila školská klavírna súťaž v sólovej a 4 ručnej hre na klavíri.

Jednotlivé výkony žiakov hodnotila porota v zložení Mgr.art. Tomáš Vrškový, Mgr. Monika Michalisková, DiS.art., Richard Bareš, Dis.art.

Po vyhodnotení jednotlivých kategórií si žiaci prevzali diplomy a ceruzy s hudobnými motívmi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí zodpovedne pristúpili k príprave účinkujúcich a všetkým rodičom za ich podporu, potlesk a povzbudzujúce slová.

Verím, že sa o rok stretneme opäť a ešte vo väčšom počte.

Mgr. Monika Michalisková, DiS.art.

PROGRAM klik: Školská klavírna súťaž 30.5.2023

Fotogaléria: Školská klavírna súťaž 30.5.2023