Školská prehliadka dychové oddelenie

26.03.2016 21:59

Marec je pre žiakov dychového oddelenia Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci príjemným mesiacom. V tomto období sa všetci stretnú a vzájomne sa potešia svojou hrou na zobcovej a priečnej flaute. Takýmto dňom bol aj 16. marec 2016. V poobedňajších hodinách sa už vo svojom štvrtom ročníku žiaci predstavili a ukázali svoje ďalšie zdokonalenie v hre na flaute. Výkony žiakov veľmi milo prekvapili porotu, a tá účinkujúcich aj patrične pochválila a odmenila. Žiaci prežili opätovne príjemné popoludnie, stretli starých, ale aj spoznali nových kamarátov a spolužiakov hrajúcich na zobcovej a priečnej flaute. Už dnes sa tešia na budúci ročník školskej flautovej prehliadky.