Školská prehliadka gitarové oddelenie

06.04.2016 13:20

Dňa 23. marca 2016 sa v našej ZUŠ konala ďalšia súťažná prehliadka, tentokrát v hre na gitare.  Bol to už druhý ročník tohto podujatia, ktorý  tento rok so sebou priniesol aj drobné zmeny v súťažnom repertoári. Okrem výberu voľného programu si žiaci zahrali aj povinnú skladbu, ktorá bola vybraná jednotlivo pre každú kategóriu. Rôznorodosť interpretácií skladieb bola povzbudením a motiváciou pre všetkých účinkujúcich. Sme radi, že aj rodičia prišli podporiť svojich najmilších a odmenili ich srdečným potleskom. Na konci súťažnej prehliadky sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie. Porota žiakom udelila 26 diplomov v zlatom pásme a 18 diplomov v striebornom pásme. Diplomy za celkovú výnimočnú interpretáciu si odnieslo 5 žiakov. Každý účinkujúci zároveň dostal aj niekoľko milých drobností a cien. Veríme, že toto podujatie zanechalo v žiakoch mnoho pekných a príjemných chvíľ, ktoré im dodali motiváciu v hre na takom krásnom nástroji, ako je gitara. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom gitarového oddelenia za akúkoľvek pomoc pri organizácii tejto súťaže ako aj za ich lásku a trpezlivosť, ktorú žiakom nášho oddelenia venujú.