Školská prehliadka hry na sláčikové nástroje

28.03.2022 08:39

Výážení rodičia,

30. a 31 marca 2022 (streda-štvrtok) sa uskutoční školská prehliadka hry na sláčikové hudobné nástroje v koncertnej sále ZUŠ J. Potočára Čadca.

Prehliadka začína v stredu 30.3.2022 o 14:00 v poradí od 1. ročníka 1. časti. Prehliadka pokračuje staršími žiakmi vo štvrtok 31.3.2022. 

V prípade otázok k tomuto podujatiu kontaktujte pedagóga, ktorý učí Vaše dieťa.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a tešíme sa na výkony našich malých umelcov.

Pedagógovia sláčikového oddelenia