Školská prehliadka klavírne oddelenie

18.04.2016 10:12

11. apríla2016 sa uskutočnila klavírna prehliadka žiakov pripravujúcich sa na FKH Čadca 2016. V koncertnej sále našej školy sa predviedlo 38 žiakov v štvorručnej hre na klavíri a v hre na dvoch klavíroch. Žiaci hrali v kategóriách do 12 ,15 a 18 rokov. Ďalšie stretnutie žiakov (2.kolo) prebehne 11. mája 2016. V druhom kole porota vyberie dvojice, ktoré nás budú reprezentovať na pripravovanom Festivale komornej hry Čadca 2016. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, účinkujúcim žiakom a garantovi podujatia Dis.Art. A. Hollmannovi, vedúcemu predmetovej komisie hry na klávesové hudobné nástroje našej ZUŠ. Sme radi, že našu prehliadku navštívili i hostia zo ZUŠ Jablunkov.