Školská prehliadka sláčikové nástroje

28.04.2016 23:01

Husľová súťaž ZUŠ J. Potočára v Čadci

 

Deň 26.apríl 2016 patril mladým huslistom študujúcim na našej škole. V dopoludňajších hodinách sa v koncertnej sále konal už 4.ročník súťažnej prehliadky v hre na husliach. 

Veľmi nás teší prítomnosť rodičov, ktorí spoločne so žiakmi mali možnosť sledovať hudobné výkony v podaní svojich ratolestí. Cieľom organizácie takýchto podujatí nie je len samotná súťaž, ale hlavne nadväzovanie priateľstiev, ktoré  vďaka spoločným umeleckým záujmom pretrvávajú nielen v rámci komorných zoskupení ale aj v živote mimo priestorov školy.  Veď tradícia sláčikového umenia v Čadci pretrváva v ľudových súboroch, orchestrálnej hre a iných hudobných skupinách propagujúcich kultúru a tradície regiónu.

            Veľké poďakovanie patrí korepetítorom Vierke Sojčákovej, Zuzane Golisovej a Arpádovi Hollmannovi.