Školské kolo Slávika Slovenska 2024

18.04.2024 22:06

Školské kolo Slávika Slovenska 2024

Dňa 17. apríla 2024 sa na pôde našej ZUŠ uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Ide o celoštátnu spevácku súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Koncertnú sálu ZUŠ J. Potočára v Čadci rozoznelo svojím spevom spolu 19 žiakov rozdelených do troch kategórií. Žiakov pripravovali pedagógovia nášho speváckeho oddelenia: M. Koza, S. Kubaláková, P. Bírová, T. Vrškový, S. Kováčiková, J. Hutyrová a A. Gavlasová. O výsledku súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Alena Lehotská, Janka Bégerová a predsedom poroty bol Lukáš Polka. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a tešíme sa na ďalšie spevácke podujatia na našej škole.

Výsledky súťaže:

1. kategória

Meno a priezvisko

 

 

 1. Linda Legerská

Zlato – postup na okresné kolo súťaže

 1. Natália Rebrošová

Striebro

 1. Peter Pikuliak

Bronz

 

2. kategória

Meno a priezvisko

 

 

 1. Martina Šušková

Bronz

 1. Karolína Crhová

Striebro

 1. Timea Pučaliková

Striebro

 1. Natália Liščáková

Striebro

 1. Zuzka Najdeková

Striebro

 1. Nela Mrvová

Bronz

 1. Kristína Macejková

Zlato – postup na okresné kolo súťaže

 1. Peter Mlích

Striebro

 1. Anetka Mikolková

Striebro

 1. Mária Pikuliaková

Bronz

 

3. kategória

 

Meno a priezvisko

 

 

 1. Veronika Homolová

Striebro

 1. Stanislav Kovalíček

Striebro

 1. Michaela Michnicová

Bronz

 1. Paulína Rechtoríková

Bronz

 1. Andrea Pikuliaková

Bronz

 1. Michal Masný

Zlato – postup na okresné kolo súťaže

 

V Čadci 19.4.2024                                                                                            Mgr. art. Tomáš Vrškový, ved. PK

 

Fotogaléria: Školské kolo Slávika Slovenska 2024