Slávik Slovenska 2016

10.05.2016 08:13

V  apríli  2016  sa  na  našej  škole  uskutočnilo školské  kolo  speváckej  súťaže  v speve  ľudovej piesne  SLÁVIK   SLOVENSKA, na  ktorom  nám  zaspievalo 29  žiakov  speváckeho  oddelenia.

1. kategória:  Lucia Haladejová 1. miesto  vyuč. Gavlasová A.                                      

                      Timea Jakubcová  2. miesto vyuč. Hutyrová J.                              

                      Andrej Miník 3.miesto  vyuč. Gráfová A.

2. kategória:  Lucia Kajánková 1. miesto  vyuč. Bégerová J.

                     Tereza Časnochová 2. miesto vyuč. Sojčáková V.

                     Filip Surovec 3. miesto vyuč. Hutyrová J.

3. kategória:  Natália Perďochová 1. miesto vyuč. Gavlasová A.

                     Kristína Zbončáková 2. miesto vyuč. Gavlasová A.

                     Anna Vojtíková  3. miesto vyuč. Bírová P.

Víťazi  postupujú  do  okresného  kola, ktoré  sa  uskutoční 10. mája  2016. Držíme  prsty! 

                 Antónia Gráfová, vedúca predmetovej komisie spev