Spevácka súťaž v Bratislave 12_2017

06.12.2017 13:05

Dňa 5.12.2017 sa naši dvaja žiaci Adam Haluška a Kristína Zbončáková zúčastnili spolu so svojimi pedagógmi Mgr. Petrou Bírovou a Mgr. Alenou Gavlasovou 9.ročníka súťaže v klasickom sólovom speve konajúcej sa v ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave. Adamko si ako najmladší spevák v tretej kategórii zo súťaže odniesol pekné 3.miesto. Blahoželáme a Adamkovi i Kristínke ďakujeme za vzornú reprezentáciu speváckeho oddelenia našej školy. Ďakujeme tiež za klavírnu korepetíciu nášmu kolegovi Mgr.art Tomášovi Vrškovému.