Spevácka súťaž vo Vrútkach

07.05.2019 21:43

      Dňa  2. mája 2019 sa konal v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach 18. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov.  Do súťaže sa zapojili pod vedením p.uč. Petry Bírovej, p. uč. Kataríny Šimáškovej a p.uč. Tomáša Vrškového aj naši piati žiaci – Larissa Cingelová, Lea Mária Čavajdová, Ema Floreková, Anna Letová a Andrej Miník.

      Lea Mária Čavajdová sa na súťaži umiestnila v rámci 1. kategórie v striebornom pásme, Andrej Miník v bronzovom pásme druhej kategórie a Larissa Cingelová si odniesla zo súťaže cenu za interpretáciu ľudovej piesne Takoho ja muža chcem. Skvelému korepetítorovi, p.uč. Tomášovi Vrškovému ďakujeme za klavírny sprievod súťažiacich, uvedeným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Lejke, Andrejovi a Larisse k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria: Spevácka súťaž vo Vrútkach