Spustili sme elektronickú komunikáciu

22.03.2020 22:35

Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás navštevujete:

Hudobný odbor - Literárno-dramatický odbor - Tanečný odbor - Výtvarný odbor