KONCERT LAUREÁTOV FESTIVALU 9.6.2016 v Dome kultúry Čadca

02.06.2016 08:45

Koncert laureátov Festivalu komornej hudby Čadca 2016 vo štvrtok 9.6.2016 v Dome kultúry Čadca o 16:30 hod. privítal zástupcov 27 ZUŠ, 75 komorných zoskupení, 201 žiakov, 57 učiteľov zo Slovenska a Českej republiky zúčastnených na festivale. Festival sa konal 6.-9. júna 2016 a organizovalo ho 42 pedagógov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, ktorej zriaďovateľom je mesto Čadca. Festival sa konal pod záštitou primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru, ktorý venoval hlavnú cenu festivalu pre komorné zoskupenie za najlepšiu interpretáciu hudobného diela na festivale, ktorú získalo husľové kvarteto ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín pod pedagogickým vedením p. Marty Mikšíkovej. Viac ako 150 diel majstrov svetovej klasickej i populárnej hudby zanechalo v cca 1.000 návštevníkoch festivalu nezabudnuteľné hudobné zážitky. Poďakovanie patrí popri zamestnancoch ZUŠ J. Potočára aj riaditeľke a zamestnancom KIC mesta Čadca za vytvorenie podmienok na zorganizovanie festivalu.