Súťaž mladých huslistov v Českej republike

02.06.2016 08:19

20. mája 2016 sa Dom kultúry vo Valašských Kloboukoch na Morave rozozvučal hrou mladých huslistovdo 10 rokov. Príjemná rodinná atmosféra súťaže, milé privítanie organizátorov ZUŠ vo Valašských Kloboukoch spôsobilo, že deti hrali s radosťou, bez trémy a stresu.

Ako minuloroční laureáti vystúpili žiaci našej školy Palomka Slobodová a Rasťo Kaličák. Ďalej ZUŠ J. Potočára reprezentovali: Adelka Švancárová, Timejka Matejíčková, Matúško Kavalek, Timea Jakubcová, Karla Ďurmeková a Ferko Jaroš z tried Juliany Weglorzovej, Ondreja Priehodu a Márie Kunákovej. Za korepetíciu srdečne ďakujeme Petre Bírovej.

Žiaci ZUŠ J. Potočára mali možnosť vypočuť si svojich rovesníkov a nadviazať aj takéto muzikantské“ priateľstvá.