Súťaž Valašské Klobouky 2017

30.05.2017 21:11

Klobucké husličky

26.05.2017 sa žiaci husľového oddelenia  ZUŠ J. Potočára zúčastnili súťaže Klobucké husličky.  Cieľom súťaže je propagovať hru na husliach medzi mladšími žiakmi, nadviazať priateľstvá medzi deťmi s rovnakými záujmami.

ZUŠ J. Potočára reprezentovali

Paloma Slobodová     zlaté pásmo

Matúš Kavalek           zlaté pásmo

Eliška Urbánková       zlaté pásmo

Timea Jakubcová        zlaté pásmo

Sofia Fiedor               strieborné pásmo

Karla Ďurmeková       strieborné pásmo

Petra Holková            bronzové pásmo

Veľké poďakovanie patrí Lucii Ščurikovej, ktorá našich žiakov sprevádzala na klavíri.

Odmenou pre všetkých bol výlet do ZOO v Zlíne.