Triedne prehrávky a ZRPŠ 2017/2018

14.11.2017 10:44

Tradične s príchodom novembra sa začali v triedach hudobného odboru našej ZUŠ stretnutia triednych učiteľov a žiakov s rodičmi, na ktorých si rodičia vypočujú a zhliadnu hudobné výkony svojich detí a majú možnosť v rámci ZRPŠ prekonzultovať všetky otázky týkajúce sa činností v našej ZUŠ. 

Ako prví sa tento školský rok predstavili žiaci z triedy p.uč. Mgr. Aleny Gavlasovej, zástupkyne riaditeľa školy, ktorí svojimi peknými výkonmi potešili všetkých prítomných. Ďakujeme a želáme im ešte veľa takýchto pekných vystúpení.

Ďalšie prehrávky a stretnutia ZRPŠ sa budú konať až do januára podľa rozpisu na nástenke v priestoroch ZUŠ. Tešíme sa na stretnutie.