Triedne prehrávky a ZRPŠ p. uč. Stašová a p. uč. Koza

09.12.2019 12:34

Triedne prehrávky a ZRPŠ tried p. uč. Kataríny Stašovej a p. uč. Martina Kozu sa konali v koncertnej sále ZUŠ 6.12.2019. Žiaci si svojimi umeleckými výkonmi pred rodičmi určite zaslúžili sladké darčeky od Mikuláša.

Fotogaléria: Triedne prehrávky a ZRPŠ p. uč. Stašová a p. uč. Koza