Triedne vianočné prehrávky a ZRPŠ žiakov tried A Lehotskej a M Lehotského

13.12.2017 07:32

Dňa 8.12 2017 sa uskutočnil triedny koncert žiakov spojený so ZRPŠ  triednych učiteľov Mgr. Aleny Lehotskej a Mgr. Mariána Lehotského z gitarového oddelenia. Koncert prebehol v príjemnej predvianočnej atmosfére na ktorom žiaci vystúpili ako jednotlivci i v komornej hre. Na záver sa triedny učitelia  rozlúčili so žiakmi a rodičmi vianočnou koledou v úprave pre gitaru a husle. Učitelia po skončení koncertu oboznámili rodičov s činnosťou školy (koncertmi, rôznymi vystúpeniami a dianím v škole). Poďakovali rodičom za spoluprácu so školou, ktorú ich deti navštevujú. Až kým  žiak vystúpi na koncerte je potrebné venovať sa cvičeniu na hudobný nástroj doma, kde je potrebná trpezlivosť a samostatnosť. Každý triedny, školský či iný koncert je veľký krok v napredovaní v hre na hudobnom nástroji.  Motivačnými slovami  so želaním prijemného prežitia Vianočných sviatkov bol koncert ukončený.