Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (tzv. školné) pre našu ZUŠ, v čase „koronakrízy“.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 sú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci, ktorým je Mesto Čadca, prijal rozhodnutie, že úhrady príspevkov rodičov pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

Rodičia, ktorí už zaplatili školné na celý 2. polrok 2019/2020 sa môžu rozhodnúť:

  • Presunúť školné na ďalší školský rok 2020/2021;
  • Požiadať o vrátenie školného po uplynutí mesiaca, v ktorom sa nevyučovalo (prvý krát za apríl 2020);
  • Počkať do ukončenia rozhodnutia o uzatvorení škôl  a požiadať o vrátenie školného na konci školského roka 2019/2020 za všetky neodučené mesiace.

Ak rodič nepožiada o vrátenie školného do 15.7.2020 automaticky sa uhradené školné za mesiace od 1.4.2020 do odvolania zatvorenia škôl presunie na ďalší školský rok.

Na tlačive o vrátenie školného môže rodič požiadať o vrátenie príspevku ZRPŠ za uvedené obdobie.

Zároveň prosíme rodičov, ktorí neuhradili zatiaľ žiadne školné, aby tak uskutočnili iba za mesiace február a marec, nakoľko škola potrebuje prostriedky na mesačné zálohové platby na prevádzku, ktoré sú financované hlavne z príspevkov od rodičov.

Od 6.4.2020 učitelia ZUŠ J. Potočára v Čadci podľa novoprijatej legislatívy po konzultácii so zriaďovateľom nepoberajú plat, ale iba náhradu platu pri prekážke na strane zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce. Aj napriek tomu učitelia našej školy pokračujú v kontaktoch so svojimi žiakmi. Snažia sa tak spoločne s Vami zvládnuť situáciu, ktorú prinieslo uzatvorenie škôl.

Vážení rodičia, prosím, podporte snahu našich pedagógov o zachovanie kontaktu so svojimi žiakmi.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ ZUŠ J. Potočára v Čadci

20 Žiadosť o vrátenie školné 4_2020.docx (22,7 kB)