Úspech na súťaži v Trnave

21.04.2016 21:31

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Matúškovi Kavalekovi a Palomke Slobodovej, ktorí sa  dňa 15.apríla 2016 zúčastnili celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava, kde získali ZLATÉ PÁSMO v komornej hre na sláčikových hudobných nástrojoch a Matúško Kavalek ZLATÉ PÁSMO v sólovej hre na husliach. Poďakovanie patrí aj kolegyniam, ktoré úspešných malých muzikantov pripravujú - Mgr. J. Weglorzovej a M. Kunákovej, Dis.art.