Naši úspešní cimbalisti v Bratislave

16.12.2016 12:29

V dňoch 2. až 4. decembra 2016 organizovala ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave Celoslovenskú prehliadku sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ na elokovanom pracovisku na Sekulskej ulici. Na prehliadke sa predstavilo viac ako 40 účinkujúcich v 7 kategóriách. Poslaním súťažnej prehliadky je podchytiť a rozvíjať talent žiakov, ktorí sa rozhodli venovať hre na tomto nástroji, umožniť vzájomné stretnitie cimbalistov a ich pedagógov a diskutovať o problémoch a špecifikách hry na tomto nástroji. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, usporiadateľom ZUŠ Jozefa Kresánka a  spoluorganizátorom Slovenská cimbalová asiociácia.

Predsedom poroty bola pani Magdaléna Múčková, členmi Mgr. art. Martin Budinský a Ružena Droppová, tajomníčkou súťaže bola pani Marcela Kukumbergová, moderátorkou pani Anna Buranovská, technické zabezpečenie Vladimír Holiš a firma HOLAK.

Súčasťou prehliadky bol koncert orchestra a zborov s hosťami so ZUŠ Klapkova z Prahy vo VŠMU dňa 2.12.2016, v sobotu večer 3.12.2016 "Koncert na Dunaji", na ktorom sa predstavil orchester Zlaté husle, a v nedeľu sa vo Dvorane VŠMU konalo odovzdávanie ocenení a záverečný Galakoncert.

Gratulujeme žiakom našej školy a p. uč. Mgr. art. Radke Weisháb:

Adam Serafin – Strieborné pásmo v 1. kategórii

Anežka Bolečková – Zlaté pásmo v 7. kategórii

Tomáš Behúň – Strieborné pásmo v 7. kategórii