Vianočný koncert ZUŠ elokované pracovisko Svrčinovec

13.12.2019 22:39

13. decembra 2019 sa koncertnej sále ZUŠ J. Potočára predstavili žiaci elokovaného pracoviska ZUŠ vo Svrčinovci. Atmosféru Vianoc rozozvučali husličky, gitary, flautičky, spev a klavír. Sprievodné slovo si pripravila žiačka Vaneska Zvercová. Poďakovanie patrí korepetítorke Márii Škorvánkovej, ktorá žiakov sprevádzala hrou na klavír.

Fotogaléria: Vianočný koncert ZUŠ elokované pracovisko Svrčinovec