Vrútky - 17. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov

03.05.2018 13:57

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY NA SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI VO VRÚTKACH

Dňa  2. mája 2018 sa konal v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach 17. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov.  Do súťaže sa zapojili pod vedením p.uč. Gavlasovej a p.uč.Bírovej aj naši piati žiaci – Simona Ráczová, Lucia Haladejová, Šimon Milon, Jaroslav Čečotka a Aneta Kubašková. Simona Ráczová sa umiestnila v 1. kategórii v bronzovom pásme, Lucia Haladejová v bronzovom pásme druhej kategórie a Jaroslav Čečotka si zo súťaže odniesol v rámci 2. kategórie strieborné pásmo. Korepetítorovi - p.uč. Tomášovi  Vrškovému ďakujeme za klavírny sprievod súťažiacich, uvedeným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Simonke, Lucke a Jarkovi k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.