Výchovné koncerty Čadca

25.05.2017 23:07

     Dňa 24. mája 2017 sa v dopoludňajších hodinách konali v našej koncertnej sále dva výchovné koncerty pre deti z Materskej školy Hurbanova a z Materskej školy SNP. Malí návštevníci koncertov si vypočuli krásne piesne a melódie interpretované takmer na všetkých hudobných nástrojoch, ktoré v ZUŠ vyučujeme a v závere koncertov mali po prvýkrát možnosť oboznámiť sa aj s piatimi dychovými hudobnými nástrojmi (s flautou, klarinetom, fagotom, saxofónom a s ústnou fúkacou harmonikou), ktoré im slovne i zvukovo predstavil náš mladý kolega Roman Špilák. Po ich predvedení nasledovala hudobná hádanka spočívajúca v tom, že deti z MŠ podľa zvuku aktuálne znejúceho dychového nástroja hádali, aký hrajúci hudobný nástroj sa skrýva za oponou vytvorenou z deky.

     O krásnu atmosféru celého koncertu sa okrem žiakov hudobného odboru postarali i naši skvelí pedagógovia a začínajúci herci z literárno – dramatického odboru.