Výchovné koncerty pre deti materských a základných škôl

25.04.2023 21:31

Na našej škole sme pre deti MŠ a žiakov ZŠ v dopoludňajších hodinách pripravili dva výchovné koncerty. Deti z MŠ Hurbanova a žiaci ZŠ Rázusova sa veľmi tešili do našej ZUŠ na hudobné výkony svojich rovesníkov a spolužiakov. Naši žiaci si pomocou svojich triednych učiteľov pripravili množstvo rozmanitých skladieb a piesní. Koncerty sprievodným slovom konferovala pani učiteľka prípravného štúdia Alenka Lehotská. Hravou formou opísala a priblížila hudobné nástroje. Zaznela hra na klavíri, husliach, kontrabase, altových flautách, gitare, heligónkach a spestrením koncertov boli spevácke výkony sólových a zborových piesní. Odmenou pre účinkujúcich žiakov bol potlesk a radostný úsmev detských tvári. Koncerty boli odprezentované poučným, zábavným a nezabudnuteľným spôsobom.

Veríme, že si deti zo škôl mesta Čadca odniesli príjemný umelecký zážitok.

 

Fotogaléria: Výchovné koncerty pre deti materských a základných škôl