Výchovné koncerty pre MŠ

26.05.2018 21:31

V stredu 16. 5. 2018 sa v našej ZUŠ konali dva výchovné koncerty pre žiakov MŠ Hurbanova a MŠ SNP. Na koncertoch sa predstavili naši žiaci z hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.  Aj vďaka pekným výkonom žiakov sme prežili príjemné májové predpoludnie. Touto formou návštevy našej školy sa mohli žiaci MŠ zoznámiť s priestormi a atmosférou ZUŠ.