Výchovný koncert Svrčinovec

24.05.2017 13:13

17. mája 2017 potešili naši žiaci elokovaného pracoviska ZŠ Svrčinovec deti z materskej školy vo Svrčinovci. Témou výchovného koncertu boli zvuky šíriace sa okolo nás. Deti spoločne rozlišovali hudobné a nehudobné zvuky, a zároveň naši žiaci predstavovali hudobné nástroje. Konečne, po dlhej dobe sa na koncerte uviedli dychové nástroje, a to klarinet, saxofón a fagot, ktoré sa v súčasnosti  bohužiaľ v ZUŠ nevyučujú. Možno po tomto koncerte sa nájdu záujemci o tieto nástroje.

Ďakujeme kolegom za prípravu a deľom za pekné výkony.